aniVIS3D.de 3D-Shop  
.
 
hochwertige 3D-Objekte, Animationen & Simulationen:
 
 
 
   
             
  
Kategorie: Fahrgeschäfte
.
Objekt: Achterbahn


orig.release: 01.07.2021
Herausgeber: aniVIS3D.de

> Format: Blender
> Version: 2.92
> Objekt-Art: Simulation
> Dateigröße: min. 0 MB
> Dateigröße max. 337 MB 
 
 
   
             
  
Kategorie: Fahrgeschäfte
.
Objekt: Autoscooter


orig.release: 01.07.2021
Herausgeber: aniVIS3D.de

> Format: Blender
> Version: 2.92
> Objekt-Art: Simulation
> Dateigröße: min. 0 MB
> Dateigröße: max. 399 MB 
 
 
   
             
  
Kategorie: Fahrgeschäfte
.
Objekt: Dosenwerfen


orig.release: 01.07.2021
Herausgeber: aniVIS3D.de

> Format: Blender
> Version: 2.92
> Objekt-Art: Simulation
> Dateigröße: min. 0 MB
> Dateigröße: max. 202 MB 
 
 
   
             
  
Kategorie: Fahrgeschäfte
.
Objekt: Getränkestand


orig.release: 01.07.2021
Herausgeber: aniVIS3D.de

> Format: Blender
> Version: 2.92
> Objekt-Art: Simulation
> Dateigröße: min. 0 MB
> Dateigröße: max. 191 MB 
 
 
   
             
  
Kategorie: Fahrgeschäfte
.
Objekt: Kettenkarussell


orig.release: 01.07.2021
Herausgeber: aniVIS3D.de

> Format: Blender
> Version: 2.92
> Objekt-Art: Simulation
> Dateigröße: min. 526 MB
> Dateigröße: max.552 MB 
 
 
   
             
  
Kategorie: Fahrgeschäfte
.
Objekt: Kokosstand


orig.release: 01.07.2021
Herausgeber: aniVIS3D.de

> Format: Blender
> Version: 2.92
> Objekt-Art: Simulation
> Dateigröße: min. 245 MB
> Dateigröße: max. 251 MB 
 
 
   
             
  
Kategorie: Fahrgeschäfte
.
Objekt: Krake


orig.release: 01.07.2021
Herausgeber: aniVIS3D.de

> Format: Blender
> Version: 2.92
> Objekt-Art: Simulation
> Dateigröße: min. 105 MB
> Dateigröße: max. 114 MB 
 
 
   
             
  
Kategorie: Fahrgeschäfte
.
Objekt: Popkorn-Stand


orig.release: 01.07.2021
Herausgeber: aniVIS3D.de

> Format: Blender
> Version: 2.92
> Objekt-Art: Simulation
> Dateigröße: min. 413 MB
> Dateigröße: max. 451 MB 
 
 
   
             
  
Kategorie: Fahrgeschäfte
.
Objekt: Raupenbahn


orig.release: 01.07.2021
Herausgeber: aniVIS3D.de

> Format: Blender
> Version: 2.92
> Objekt-Art: Simulation
> Dateigröße min. 376 MB
> Dateigröße: max. 381 MB 
 
 
   
             
  
Kategorie: Fahrgeschäfte
.
Objekt: Reibekuchen


orig.release: 01.07.2021
Herausgeber: aniVIS3D.de

> Format: Blender
> Version: 2.92
> Objekt-Art: Simulation
> Dateigröße min. 57 MB
> Dateigröße: max. 73 MB 
 
 
   
             
  
Kategorie: Fahrgeschäfte
.
Objekt: Riesenrad


orig.release: 01.07.2021
Herausgeber: aniVIS3D.de

> Format: Blender
> Version: 2.92
> Objekt-Art: Simulation
> Dateigröße min. 370 MB
> Dateigröße: max. 425 MB 
 
 
   
             
  
Kategorie: Fahrgeschäfte
.
Objekt: Round Up


orig.release: 01.07.2021
Herausgeber: aniVIS3D.de

> Format: Blender
> Version: 2.92
> Objekt-Art: Simulation
> Dateigröße min. 223 MB
> Dateigröße: max. 255 MB 
 
 
   
             
  
Kategorie: Fahrgeschäfte
.
Objekt: Spiegelkabinett


orig.release: 01.07.2021
Herausgeber: aniVIS3D.de

> Format: Blender
> Version: 2.92
> Objekt-Art: Simulation
> Dateigröße: min. 181 MB
> Dateigröße: max. 237 MB 
 
 
   
             
  
Kategorie: Fahrgeschäfte
.
Objekt: Sweets.1


orig.release: 01.07.2021
Herausgeber: aniVIS3D.de

> Format: Blender
> Version: 2.92
> Objekt-Art: Simulation
> Dateigröße: min. 388 MB
> Dateigröße: max. 437 MB 
 
 
   
             
 
 
Kategorie: Fahrgeschäfte
.
Objekt: Kirmeswagen.1


orig.release: 01.07.2021
Herausgeber: aniVIS3D.de

> Format: Blender
> Version: 2.92
> Objekt-Art: Simulation
> Dateigröße: min. 0 MB
> Dateigröße: max. 0 MB 
 
 
   
             
 
 
Kategorie: Fahrgeschäfte
.
Objekt: Kirmeswagen.2


orig.release: 01.07.2021
Herausgeber: aniVIS3D.de

> Format: Blender
> Version: 2.92
> Objekt-Art: Simulation
> Dateigröße: min. 0 MB
> Dateigröße: max. 0 MB 
 
 
   
             
 
 
Kategorie: Fahrgeschäfte
.
Objekt: Kirmeswagen.3


orig.release: 01.07.2021
Herausgeber: aniVIS3D.de

> Format: Blender
> Version: 2.92
> Objekt-Art: Simulation
> Dateigröße: min. 0 MB
> Dateigröße: max. 0 MB 
 
     
     
 
 
  E-Shop www.anivis3d.de, Robert Schroeder, D-52070 Aachen (Germany), E-mail:info@anivis3d.de)..© Robert Schroeder
Impressum - Datenschutzerklärung - AGBs


home